Coşkun & Ilgaz Hukuk Bürosu | ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
Coşkun & Ilgaz Hukuk Bürosu öncelikle avukatlık yasasına, mesleki kurallara, etik değerlere bağlı olarak mesleki faaliyetini sürdürmeyi, mesleğin onur ve saygınlığını korumayı ve bu faaliyetleri sırasında temel hak insan hakları ve özgürlüklere saygılı davranmayı taahhüt etmiştir.
14093
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

BORÇLAR HUKUKU

Haksız fillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları, kira hukukundan doğan alacak ve tahliye davaları,
her türlü sözleşmenin düzenlenmesi, sözleşmelerin ihlalinden doğan davalar,

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşe iade davaları, işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı davaları, fazla çalışma, genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacağı davaları, hizmet süresinin tespiti davaları, hizmet süresinin başlangıcının tespiti davaları, SGK kayıtlarının tashihi davaları,  emekliliğin tespiti davaları, TİS’den kaynaklanan tespit ve eda davaları, 

MİRAS HUKUKU

Muvazaalı miras işlemlerine karşı tapu iptali ve tescil davaları, hukuki ehliyet yoksunluğu nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, tenkis davası, miras sebebiyle istihkak davası, miras ortaklığından kaynaklı izaleyi şüyu davaları,

Gayrimenkul  Hukuku

Tespit davaları, müdahalenin men’i davaları, gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası, ortaklığın giderilmesi davaları, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi,

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, sözleşmeler hukuku, haksız rekabet davaları, marka ve patent hakkına tecavüz davaları, şirket kuruluşları, adi ortaklıklar, ticari ilişkiden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,

AİLE HUKUKU

Boşanma davaları, maddi manevi tazminat talepli boşanma davaları, nişanın bozulmasından kaynaklı maddi manevi tazminat davaları, evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar, evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar,

İCRA HUKUKU

Kurumsal ve kişisel alacakların icra yoluyla takibi, tahliye takipleri,istihkak davaları, haczedilmezlik  davaları, kıymet takdirine itiraz davaları, 

Ceza Hukuku

Soruşturma aşamasının takibi, kolluk (karakol) savcılık ve sorgu hakimliğinde her türlü hukuki yardım, suç duyurusunda bulunma, delil tespiti, tutuklamaya itiraz, ağır ceza ve diğer tüm mahkemelerde sanık ya da mağdur yanın temsili,

İDARİ YARGI DAVALARI

İptal davaları, tam yargı davaları,  idari yaptırım kararlarına itiraz davaları, kamulaştırmasız hukuki el atma davaları,